Lasten hoitoa suurella sydämellä ja ammattitaidolla.

Arvot ovat toimintamme perusta. Lue lisää Peikkolammen arvomaailmasta.

LUONTO- JA YMPÄRISTÖKASVATUS

Tutustumme luontoon ja opettelemme arvostamaan sitä, omaa pihaa hyväksi käyttäen sekä tekemällä luonto- ja metsäretkiä. Harjoittelemme ympäristön ja luonnon kunnioitusta omakohtaisen tekemisen ja kokemisen kautta. Havainnoimme vuodenaikojen vaihteluja, luonnossa tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutusta luontoon. Opettelemme myös kestävää kehitystä lajittelemalla jätteitä ja suosimalla kierrätystä.

VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ

Lapsen omaehtoista leikkimistä, tutkimista ja oppimista tuetaan aktiivisesti ja lapselle annetaan mahdollisuus tutustua oman mielenkiintonsa kohteisiin. Lapsille tarjotaa oppimistilanteita runsaasti ja vaihtelevasti niin, että ne integroituvat päivän eri vaiheisiin.Erilaisten kokemusten, tilanteiden ja ympäristöjen avulla lapsen ajattelua, toimintaa ja oppimista laajennetaan ja monipuolistetaan.

KODINOMAISUUS, SEKÄ KIIREETTÖMYYS JA TURVALLISUUS

Panostamme siihen, että meillä on riittävä määrä henkilökuntaa, jolloin voimme taata lapsille rauhallisen ilmapiirin ja kiireettömän päivärytmin. Kodinomaisen ilmapiirin luomme esimerkiksi antamalla lasten osallistua arjen askareisiin mm. leipomiseen ja pihatöihin. Jokainen lapsi huomioidaan yksilönä ja hänelle annetaan riittävästi aikaa, huomiota ja aikuisen tukea. Henkilökohtainen huomiointi helpottaa myös lapsen sopeutumista ryhmään.

LAPSILÄHTÖISYYS

Toiminta pyritään toteuttamaan lasten ehdoilla ja lasten mielenkiinnon kohteista käsin ilman aikuisen luomaa tiukkaa päivärytmiä/ohjelmaa. Toimintaympäristö antaa lapselle mahdollisuuden toimia omaehtoisesti, kaikkia tarjolla olevia välineitä ja materiaaleja hyödyntäen.

Scroll to Top